Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC
Podręcznik multimedialny PIERWSZA POMOC na płycie CD przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Ratowanie życia i udzielanie pierwszej pomocy innemu człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu to powszechny obowiązek, jaki nakłada na każdego obywatela Kodeks Karny (art. 162 KK § 1).
cena netto: 276 zł
Podręcznik PIERWSZA POMOC omawia następujące zagadnienia:
 • Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 • Ogólne zasady pierwszej pomocy
 • Łańcuch działań ratowniczych
  • natychmiastowe działanie
  • wezwanie pomocy
 • Pierwsza pomoc Postępowanie z osobą przytomną
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowaniem oddechu
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu
 • Stany urazowe
  • Postępowanie z ranami
  • Postępowanie ze złamaniami
  • Zwichnięcia i skręcenia
  • Zmiażdżenia
  • Amputacja urazowa
  • Krwotok
  • Wstrząs
  • Oparzenia
  • Odmrożenia
  • Hipotermia
 • Stany nieurazowe
  • Omdlenia
  • Udar cieplny
  • Udar słoneczny
  • Padaczka
  • Cukrzyca
  • Wstrząśnienie mózgu
 • Postępowanie podczas wypadku samochodowego
 • Postępowanie podczas wypadku w pracy
 • Słowniczek pierwszej pomocy
 • Filmy poglądowe
 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to jednak przede wszystkim gwarancja, że jesteśmy przygotowani na każdą, trudną sytuację jaka może nas zaskoczyć w pracy, w domu lub na drodze. Opracowane przez nas materiały szkoleniowe ułatwią Państwu poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa i wskażą w jaki sposób wykorzystywać te umiejętności w praktyce.