Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

Zakres opieki prawnej

Krajowy Rejestr Sądowy
Usługi związane z postępowaniem rejestrowym, w szczególności rejestracja podmiotów, sporządzanie wniosków, wypełnianie formularzy.

Sprawy Urzędowe
Usługi związane z postępowaniami przed urzędami, w szczególności Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym. Wypełnianie druków, formularzy oraz korespondencja z urzędami.

Firma/Spółka
Usługi opieki prawnej w sprawach wewnętrznych klientów, związanych w szczególności: z założeniem spółki, powoływaniem organów, sprzedażą udziałów bądź akcji, zmianami w umowach spółek i statutach, udzielaniem pełnomocnictw, ustanowieniem prokury.

Prawo Pracy
Opieka prawna w sprawach z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wypowiedzeń umów o pracę, regulamin.ów wewnętrznych.

Umowy
Usługi związane ze sporządzaniem i opiniowaniem umów, wskazywaniem ryzyk i zagrożeń.

Windykacja
Usługi związane z przedsądowym dochodzeniem należności od klientów. W szczególności sporządzanie monitów i wezwań do zapłaty.

Pozostałe
Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów zapewniając im opiekę prawną także w innych dziedzinach prawa gospodarczego.