Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

Najczęstsze pytania

Jakie korzyści daje Pakiet Opieki Prawnej?
Pakiet Opieki Prawnej daje Twojej firmie następujące korzyści
 • bezpieczeństwo prawne
 • bezpłatne konsultacje prawne w ramach Twojego pakietu
 • dowolna ilość konsultacji w ramach limitu określonego w pakiecie
 • stała opieka prawna doświadczonych prawników
 • zryczałtowana i stała opłata w ramach wybranego przez Ciebie pakietu
 • pełna kontrola kosztów prawnych
 • brak ryzyka niespodziewanych rachunków
Jak działa Pakiet Opieki Prawnej?
Wykupując Pakiet Opieki Prawnej uzyskujesz stałą pomoc prawną w ramach zryczałtowanej miesięcznej opłaty bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów.
Pakiet Opieki Prawnej uprawnia Cię do bezpłatnych konsultacji prawnych oraz bezpłatnego sprawdzania bądź sporządzania dokumentów i wezwań do zapłaty w ramach limitu czasowego Twojego pakietu.
Wszystkie konsultacje odbywają się w trybie on - line. Doświadczeni prawnicy Transacta są do Twojej dyspozycji zapewniając Ci opiekę prawną najwyższej jakości. Dodatkowo, posiadając Pakiet Opieki Prawnej, możesz bezpłatnie korzystać z zasobów Transacta zawartych w Niezbędniku Przedsiębiorcy.
Uzyskujesz również prawo do atrakcyjnych ulg przy korzystaniu z usług pozapakietowych, o ile zajdzie taka potrzeba.
Dla kogo są Pakiety Opieki Prawnej?
Pakiety Opieki Prawnej to usługa skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych. Każda firma znajdzie tu pakiet dostosowany do własnych potrzeb:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.
Jak mogę uzyskać Pakiet Opieki Prawnej?
Aby stać się posiadaczem Pakietu Opieki Prawnej należy podpisać umowę z Transacta sp. z o.o. W tym celu wystarczy wypełnić pierwszą część formularza kontaktowego na stronie www.transacta.pl w zakładce Pakiety Opieki Prawnej >> Zamów usługę. Po wysłaniu formularza przedstawiciel Transacta skontaktuje się w celu przesłania umowy. Można również skontaktować się z infolinią 0 801 024 420
Jak udzielane są porady prawne?
Porady prawne udzielane są wyłącznie pisemnie w trybie on-line, maksymalnie w ciągu 48 h. Schemat udzielania porady prawnej:
 • 1 KROK - zgłoszenie sprawy

  a. Wypełnij drugą część formularza w zakładce Zamów usługę, wysyłając zapytanie do Prawnika

  b. Opisz stan faktyczny i okoliczności,

  c. Dodaj ewentualne załączniki

 • 2 KROK - informacja zwrotna

  Nasi prawnicy w ciągu maksymalnie 24 h poinformują Cię o czasie, jaki potrzebny będzie na przygotowanie porady lub o liczbie stron dokumentów, które dla Ciebie sporządzą lub zweryfikują.

 • 3 KROK - porada prawna

  a. Jeśli czas potrzebny na wykonanie porady mieści się w ramach pakietu – porada prawna wykonana zostanie w ciągu 48 godzin.

 • b. Jeśli czas potrzebny na opracowanie porady przekracza limit czasowy Twojego pakietu, zostajesz o tym poinformowany i sam decydujesz czy porada ma być wykonana. Jeśli chcesz uzyskać poradę, zostanie ona wykonana w ciągu 48 godzin od Twojego potwierdzenia. W takim przypadku możesz wykorzystać limit przysługujący Ci w następnym miesiącu lub skorzystać z atrakcyjnych stawek świadczenia usług pozapakietowych.

 • 4 KROK - dodatkowe pytania

  Prawnik może Ci zadać dodatkowe pytania, w celu uzupełnienia danych i informacji przekazanych w zapytaniu. W takim przypadku czas na poradę wydłuża się o 24h od momentu uzupełnienia danych.
W jakich sprawach mogę uzyskać poradę prawną?
Pomoc prawna w ramach Pakietu Opieki Prawnej obejmuje następujący zakres:
 • KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
  Usługi związane z postępowaniem rejestrowym, w szczególności rejestracja podmiotów, sporządzanie wniosków, wypełnianie formularzy.

 • SPRAWY URZĘDOWE
  Usługi obejmujące czynności związane z postępowaniami przed urzędami, w szczególności Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym. Wypełnianie druków, formularzy oraz korespondencja z urzędami.

 • FIRMA/SPÓŁKA
  Usługi opieki prawnej w sprawach wewnętrznych klientów, związanych w szczególności: z założeniem spółki, powoływaniem organów, sprzedażą udziałów bądź akcji, zmianami w umowach spółek i statutach, udzielaniem pełnomocnictw, ustanowieniem prokury.

 • PRAWO PRACY
  Opieka prawna w sprawach z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wypowiedzeń umów o pracę, regulamin.ów wewnętrznych.

 • UMOWY
  Usługi związane ze sporządzaniem i opiniowaniem umów, wskazywaniem ryzyk i zagrożeń.

 • WINDYKACJA
  Usługi związane z przedsądowym dochodzeniem należności od klientów. W szczególności sporządzanie monitów i wezwań do zapłaty.

 • POZOSTAŁE
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów zapewniając im opiekę prawną także w innych dziedzinach prawa gospodarczego.
Jakie usługi objęte są Pakietem Opieki Prawnej?
Pakiet Opieki Prawnej uprawnia Cię do następujących bezpłatnych usług:
 • konsultacji prawnych;
 • weryfikowania umów/dokumentów Klienta;
 • sporządzania umów/dokumentów dla Klienta;
 • przygotowania wezwań do zapłaty.
Wszystkie konsultacje i porady prawne odbywają się w trybie on-line. Ilość sporządzonych umów i dokumentów oraz limit czasowy bezpłatnych konsultacji określony jest w Twoim pakiecie. Nie ma ograniczenia ilościowego darmowych konsultacji a jedynie czasowe w ramach wybranego pakietu.

Dodatkowo możesz bezpłatnie korzystać z zasobów Transacta zawartych w Niezbędniku Przedsiębiorcy.

Masz również prawo do atrakcyjnych ulg przy korzystaniu z usług pozapakietowych.
Czym są usługi pozapakietowe?
Usługi pozapakietowe to dodatkowo płatny pakiet 60 minut z którego możesz skorzystać po wyczerpaniu limitu czasowego w ramach Twojego pakietu.
Ile razy w miesiącu mogę skorzystać z porady prawnej?
Z porady prawnej możesz skorzystać dowolną ilość razy w miesiącu, w ramach łącznego limitu czasowego bezpłatnych konsultacji określonych w twoim Pakiecie Opieki Prawnej.
Jak liczona jest 1 strona A4 dokumentu weryfikowanego lub sporządzonego przez prawnika?
Jedna strona zawiera maksymalnie 1500 znaków.
Co się stanie, jeśli przekroczę limit czasowy konsultacji określony w Pakiecie?
Jeśli czas wykonania porad prawnych w danym miesiącu przekroczy limit czasowy bezpłatnych konsultacji określonych w twoim Pakiecie Opieki Prawnej, sam zadecydujesz, czy zapłacisz za przekroczony czas, korzystając z atrakcyjnych stawek usług pozapakietowych, lub wykorzystasz limit przysługujący Ci w następnym miesiącu. W drugim wypadku czas bezpłatnych konsultacji w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszony o przekroczony limit.
Jak mogę wnieść miesięczną opłatę za Pakiet Opieki Prawnej?
Opłaty za Pakiet Opieki Prawnej dokonuje się przelewem do 14 dnia miesiąca na podstawie comiesięcznej faktury VAT.