Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

Akademia Służb Publicznych - Najczęstsze pytania

Jakie korzyści daje Akademia Służb Publicznych?
  Korzyści merytoryczne:
 • największy wybór szkoleń dla pracowników administracji publicznej
 • dowolny wybór 10 szkoleń w ramach pakietu rocznego
 • możliwość korzystania z wybranych szkoleń przez różnych pracowników służb publicznych
   Korzyści finansowe:
  • znacznie niższy koszt nauki w porównaniu do szkoleń stacjonarnych
  • brak konieczności oddelegowania pracownika na kurs zewnętrzny i odrywania go od pracy
  • pełna kontrola kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników służb publicznych
  • ogromna oszczędność dla Twojej jednostki
   Wygoda
  • bez dojazdu
  • szkolenia dostępne cały rok, 24 h
  • elastyczny, indywidualny czas nauki
Jak działa Akademia Służb Publicznych?
Wykupując pakiet szkoleń Akademii Służb Publicznych, jednostka w ramach jednej opłaty uzyskuje roczny dostęp do bogatej biblioteki szkoleń dostosowanych do potrzeb pracownika służb publicznych (administracji samorządowej i rządowej). Pakiet szkoleń uprawnia do skorzystania z 10 dowolnie wybranych szkoleń, w dowolnym czasie - w ciągu 1 roku od daty uzyskania kodu dostępu. Ze szkoleń mogą korzystać różni pracownicy jednej jednostki, z zastrzeżeniem, że w ramach jednego pakietu z każdego szkolenia można skorzystać tylko jeden raz. Przykład: pracownik A korzysta ze szkoleń 1,2,3; pracownik B ze szkoleń 4,5,6; pracownik C ze szkoleń 7,8,9,10. Z treścią poszczególnych szkoleń można zapoznać się w materiałach demo i opisach szkoleń. Uaktywnienie szkolenia oznacza dokonanie wyboru tego szkolenia. Stała Infolinia Transacta jest do dyspozycji wszystkich posiadaczy pakietów szkoleń Akademii Służb Publicznych.
Do kogo skierowana jest Akademia Służb Publicznych?
Akademia Służb Publicznych skierowana jest do wszystkich jednostek administracji publicznej czyli do jednostek administracji samorządowej i administracji rządowej oraz do wszystkich jednostek organizacyjnych im podlegających.
 • Administracja samorządu terytorialnego
  • Samorząd wojewódzki (urząd marszałkowski)
  • Samorząd powiatowy (starostwo)
  • Oraz jednostki organizacyjne podległe starostwu:
   • dom dziecka, powiatowy urząd pracy, szkoły średnie, zakład opieki zdrowotnej, zarząd dróg powiatowych, powiatowe centrum pomocy rodzinie, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
  • Samorząd gminny (urząd miasta/urząd gminy)
  • Oraz jednostki organizacyjne podległe gminie:
   • miejski ośrodek kultury i sportu, miejska biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, placówki oświatowe (przedszkola + szkoły), miejski zespół obsługi oświaty, zakład wodociągów, zakład usług komunalnych, spółki miejskie jak: towarzystwo budownictwa społecznego
 • Administracja rządowa
  • Administracja zespolona:
   • ministerstwa
   • urzędy wojewódzkie
  • Administracja niezespolona
   • urzędy, inspekcje, kontrole, straże, służby, agencje
Jak można uzyskać dostęp do Akademii Służb Publicznych?
Aby móc skorzystać z Akademii Służb Publicznych należy wykupić roczny pakiet szkoleń w cenie 690 zł netto. Aby to uczynić wystarczy :
Co to są szkolenia e-learning?
E-learning oznacza nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowej i internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. E-learning umożliwia elastyczny wybór czasu nauki, przerywanie jej i rozpoczynanie w dowolnym momencie. Posiadając dostęp do pakietu szkoleń Akademii Służb Publicznych uczący się ma swobodę wyboru indywidualnego profilu szkoleń dopasowanego do własnych potrzeb. Dla pracodawcy e-learning umożliwia radykalne obniżenie kosztów nauki pracowników.
Jaki zakres szkoleń obejmuje Akademia Służb Publicznych?
  Akademia Służb Publicznych obejmuje następujący zakres szkoleń:
 • Wiedza profesjonalnego pracownika służb publicznych
 • Zarządzanie organizacją i umiejętności menadżerskie
 • Efektywne podwyższanie swoich kompetencji i rozwój osobisty
Jakie szkolenia zawiera Akademia Służb Publicznych?
Akademia Służb Publicznych obejmuje następujący zakres szkoleń:
 • Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Postępowanie administracyjne
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Zagadnienia etyczne i kultura pracy urzędnika
 • Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd
 • Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji
 • Opis stanowisk pracy
 • Przywództwo i zarządzanie organizacją
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Efektywne zarządzanie projektem
 • MS Excel 2007 – poziom podstawowy
 • MS Power Point 2007 - poziom podstawowy
 • Użytkowanie komputerów
 • MS Excel 2007 – poziom średnio-zaawansowany
 • MS Word 2007
 • English In Use
 • Jak efektywnie pracować
 • Prowadzenie efektywnych narad i spotkań
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Sztuka prezentacji - wystąpienia publiczne
 • Sztuka skutecznej komunikacji
 • Trening i budowanie zespołu
Jak rozpocząć szkolenie?
Aby uaktywnić wybrane szkolenie i rozpocząć naukę należy:
 1. wejść na stronę: www.transacta.pl
 2. Zalogować się za pomocą loginu i hasła
 3. Kliknąć na wybrane szkolenie..…i rozpocząć naukę!
Czy mogę uaktywnić szkolenie i sprawdzić jego treść a potem zrezygnować?
Raz uaktywnione i rozpoczęte szkolenie traktowane jest jako szkolenie wybrane i zostaje zaliczone do 10-ciu szkoleń wybranych w ramach wykupionego pakietu. Z treścią poszczególnych szkoleń można zapoznać się w materiałach demo i opisach szkoleń.
Czy po zakończeniu szkolenia inna osoba może powtórnie z niego skorzystać?
Nie może. Raz wykorzystane szkolenie nie może być powtórnie wykorzystane przez inną osobę w ramach pakietu. W celu skorzystania z tego szkolenia przez inną osobę należy wykupić nowy pakiet szkoleń.
Jaki jest okres ważności wykupionego pakietu szkoleń?
Pakiet szkoleń ważny jest jeden rok od daty otrzymania kodu dostępu. Po upłynięciu jednego roku dostęp do pakietu wygasa.
Jak długo ważne są szkolenia dostępne w bibliotece szkoleń?
Wszystkie szkolenia ważne są przez cały okres obowiązywania Pakietu tj. jeden rok od daty otrzymania kodu dostępu. Po upłynięciu ważności pakietu, szkolenia wygasają.
Jak długo ważne jest rozpoczęte (uaktywnione) szkolenie?
Szkolenie rozpoczęte ważne jest cały okres obowiązywania Pakietu tj. jeden rok od daty otrzymania kodu dostępu. Po upłynięciu ważności pakietu, szkolenie wygasa.
Ile razy można przerywać rozpoczęte szkolenie?
Rozpoczęte szkolenie można przerywać dowolną ilość razy. Do szkolenia przerwanego można powrócić w dowolnym czasie, szkolenie będzie kontynuowane od miejsca przerwania, pod warunkiem uprzedniego zapisania. Aby zapisać szkolenie, przed wyjściem z programu należy kliknąć „zapisz i zamknij”. W przeciwnym wypadku szkolenie nie zostanie zapisane.
Jak regulowane są płatności za pakiet szkoleń Akademia Służb Publicznych?
Opłaty za pakiet szkoleń Akademia Służb Publicznych można dokonać:
 • on-line przez płatności.pl
 • przelewem na podstawie faktury VAT
 • za pobraniem przy odbiorze faktury i kodu dostępu
Ile kosztuje pakiet 10 szkoleń Akademii Służb Publicznych?
Kosztuje 690 zł netto.
Finansowanie ze środków publicznych
Formularz do pobrania.